Đường cao tốc năng lượng Mặt Trời đủ cấp điện cho 800 gia đình Trung Quốc

Tuyến đường năng lượng Mặt Trời có thể tạo ra 1 triệu kWh điện/năm, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của 800 hộ gia đình.

Đoàn Dương (Video: Xinhua)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *