Điện năng lượng mặt trời là hệ thống chuyển đổi năng lượng ánh sáng mặt trời nhằm tạo ra năng lượng điện thông qua việc sử dụng các tấm pin liên kết lại với nhau qua bộ biến đổi thành nguồn điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và thương mại. Sử dụng điện năng lượng mặt trời không những tiết kiệm mà còn góp phần bảo vệ sự phát triển bền vững của môi trường sống

CÁC HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÔNG DỤNG

Điện Mặt Trời Hòa Lưới

Hệ thống điện năng lượng mặt trời được đấu nối vào lưới điện, cung cấp điện trực tiếp cho thiết bị, giúp giảm tiền điện đồng thời có thể bán điện dư cho lưới.

Điện Mặt Trời Độc Lập

Hệ thống điện năng lượng mặt trời tự hoạt động độc lập, năng lượng được lưu vào battery trước khi cấp cho thiết bị, giúp người dùng tự chủ nguồn điện.

Đèn Đường Điện Mặt Trời

Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời chuyển hóa thành điện năng cung cấp cho đèn chiếu sáng đường phố, không gian ngoài trời hoàn toàn tự động

Bơm Nước Điện Mặt Trời

Bơm được cấp điện trực tiếp từ hệ thống năng lượng mặt trời, tự động bơm nước bất cứ khi nào có nắng, thích hợp với khu vực chưa có điện lưới.

Ứng dụng

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI