DỰ ÁN LẮP ĐẶT ĐIỆN NLMT NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh | Công suất: 100 KW