DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TOYOTA TIỀN GIANG

Địa điểm: Tiền Gian | Công suất: 50 KW