DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIETSTAR

Địa điểm: Đồng Nai | Công suất: 50 KW